Καταρτιζόμενοι

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατά 30%, ήτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατέσσερις (14) έως και είκοσι έξι (26) ώρες ανά εβδομάδα.
Διδακτικές ώρες
Διάρκεια
15:00΄ - 15.45΄
2η
15.50΄- 16. 35΄
3η
16.45΄ - 17.30΄
4η
17.35΄- 18.20΄
5η


------------------------------------------------------------------------------------

Όρια απουσιών

Τα όρια απουσιών για κάθε μάθημα είναι τα εξής:

Διάρκεια μαθήματος
Όριο απουσιών
1 ωρο
2
2 ωρο
5
3 ωρο
7
4 ωρο
9
5 ωρο
11

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
Νόμος 5954/2014 για τη λειτουργία των Δ.ΙΕΚ.

---------------------------------------------------------------

Πιστοποίηση και επαγγελματικά δικαιώματα