Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019


Ανακοίνωση
Καταρτιζόμενη/ος που απουσίασε από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ Ναυπλίου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 27/06/2019  κι ώρα 14:00.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ.

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019


Ανακοίνωση

Καταρτιζόμενος που απουσίασε από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ Ναυπλίου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Δευτέρα 18/02/2019  κι ώρα 14:00.

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

https://mathiteia.it.minedu.gov.gr/

Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων για τα τμήματα Μαθητείας των Δ.Ι.Ε.Κ.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από σήμερα, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 στις 10 π.μ..

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Δ.ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ Ναυπλίου αφού έλαβε υπόψη το Άρθρο 24 παρ. 11 και 12 «Οργανωτική δομή – Αρμοδιότητες» του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

καλεί τον
Σύλλογο Διδασκόντων του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου

δηλαδή όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ΙΕΚ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε Τακτική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 05 Νοεμβρίου  2018 και ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
            1.     Θέματα φοίτησης των καταρτιζομένων του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου
2.     Διάφορα λειτουργικά θέματα.                                          

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Έναρξη εξαμήνου 2018Β

Η κατάρτιση στο ΔΙΕΚ Ναυπλίου για το εξάμηνο 2018Β ξεκίνησε με 7 ειδικότητες:
1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
5. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
6. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση. Έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την προσωπική εξέλιξη των ατόμων σε όλη την Ευρώπη.
Γιατί χρειάζεται;
Σήμερα τα άτομα δεν μπορούν πλέον να βασίζονται, μέχρι το τέλος της ζωής τους, μόνο στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στη βασική τους εκπαίδευση. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί από τις ταχύτες αλλαγές στον οικονομικό/τεχνολογικό καθώς και στο κοινωνικό/πολιτισμικό τομέα. Παράλληλα, η Εκπαίδευση Ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει ώστε η Ευρώπη να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση, να καλύψει τις ανάγκες για νέες δεξιότητες και να ενισχύσει την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει επίσης καθοριστική σημασία για την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία.
Η ζήτηση για Εκπαίδευση Ενηλίκων αυξάνεται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να βοηθήσει όλες τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν συστήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία, υψηλή ποιότητα, άριστη διδασκαλία, και στα οποία θα συμμετέχουν ενεργά δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές, εργοδότες, κοινωνικοί εταίροι και πολιτιστικές οργανώσεις.

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση για εγγραφές


Αποτελέσματα Α΄Φάσης επιλογής σπουδαστών ΔΙΕΚ Ναυπλίου για το έτος 2018-2019
ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο ΔΙΕΚ Ναυπλίου για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.
Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
• Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!