Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Επιτυχία στις γραπτές δοκιμασίες του ΕΟΠΠΕΠ

Η Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου συγχαίρει θερμά τους/τις αποφοίτους που πέρασαν στις γραπτές εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Η σκληρή δουλειά τους κατά τη διάρκεια των σπουδών και την περίοδο της μελέτης που ακολούθησε, η συνδρομή των εκπαιδευτών/τριών και η διαχρονική υποστήριξη από το διοικητικό προσωπικό και τη διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία.
Ευχόμαστε καλή επαγγελματική συνέχεια και πολλές επιτυχίες ακόμα!
Ο Δ/ντής