1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου, Άρια, Τ.Κ. 21100

Τηλ.: 27520-96180, -184

Fax: 27520-22781

Email: ieknafpl@sch.gr


Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ανάρτηση επίδοσης καταρτιζομένων

Η επίδοση των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ στις εξετάσεις προόδου αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου του ΔΙΕΚ. Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι / ες για ενημέρωση. 
Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ