Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ανάρτηση επίδοσης καταρτιζομένων

Η επίδοση των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ στις εξετάσεις προόδου αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου του ΔΙΕΚ. Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι / ες για ενημέρωση. 
Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ