Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Πρόγραμμα προόδου 2017Β

Αγαπητοί εκπαιδευόμενοι /ες

Αναρτάται το πρόγραμμα εξετάσεων προόδου του χειμ. εξαμήνου 2017Β. Σημειώστε τα ακόλουθα:

Στο πρόγραμμα προόδου φαίνονται μόνο οι ώρες της γραπτής ή προφορικής εξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ώρες του προγράμματος υλοποιούνται κανονικά.

Καλή επιτυχία!

Ο Δ/ντής