1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου, Άρια, Τ.Κ. 21100

Τηλ.: 27520-96180, -184

Fax: 27520-22781

Email: ieknafpl@sch.gr


Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου εκπαιδευτή

Εκτυπώστε και αποστείλατε σκαναρισμένη ή μέσω fax την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης ανάθεσης διδακτικών ωρών
Σύνδεσμος