Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Μαθήματα Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας

Η ειδικότητα "Τέχνη Φωτογραφίας" επί το έργον! Στιγμές από το μάθημα "Α/Μ Φωτογραφία" με την εκπαιδεύτρια κ. Ντόκου. 
Οκτώβριος 2017