Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Προσκόμιση αριθμού ΑΦΜ και ΑΜΑ

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι του Α΄ Εξαμήνου να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου, μέχρι και τη Δευτέρα, 23/10/2017:
1. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ
2. Α.Μ.Α (αριθμός μητρώου ασφαλισμένου)