1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου, Άρια, Τ.Κ. 21100

Τηλ.: 27520-96180, -184

Fax: 27520-22781

Email: ieknafpl@sch.gr


Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Προσκόμιση αριθμού ΑΦΜ και ΑΜΑ

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι του Α΄ Εξαμήνου να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου, μέχρι και τη Δευτέρα, 23/10/2017:
1. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ
2. Α.Μ.Α (αριθμός μητρώου ασφαλισμένου)