Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Εγγραφές καταρτιζομένων στο Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου

Πέμπτη, 7/9 έως Πέμπτη, 14/9
Ώρες εγγραφής: 13:00΄ έως 20:00΄


 Δικαιολογητικά:
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  •   Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr/