1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου, Άρια, Τ.Κ. 21100

Τηλ.: 27520-96180, -184

Fax: 27520-22781

Email: ieknafpl@sch.gr


Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 2016-2017

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΙΕΚ Ναυπλίου ως εξής:
Δευτέρα 19-9-2016: 11:00 έως 17:00.
Τρίτη 20-9-2016: από 11:00 έως 17:00
Τετάρτη 21-9-2016: από 11:00 έως 17:00