Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 2016-2017

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΙΕΚ Ναυπλίου ως εξής:
Δευτέρα 19-9-2016: 11:00 έως 17:00.
Τρίτη 20-9-2016: από 11:00 έως 17:00
Τετάρτη 21-9-2016: από 11:00 έως 17:00