Προσωπικό

Στελέχη του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου τα σχολικά έτη 2018-21:
  •  Δώρα Αντωνοπούλου, ΠΕ84, Διευθύντρια
  •  Ζέτα Παπουτσή, ΠΕ70, Υποδιευθύντρια