Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Μη υλοποίηση κατάρτισης για την ειδικότητα Τέχνη Φωτογραφίας την Πέμπτη, 30/5

Τα μαθήματα της ειδικότητας "Τέχνη Φωτογραφίας" δε θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 30/5/2018, λόγω απουσίας του διδάσκοντα.
Εκ της διεύθυνσης του Δ.ΙΕΚ