Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητοί/ές εκπαιδευόμενοι/ες,
Αναρτάται το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου για το εξάμηνο 2017Β.
Σας υπενθυμίζουμε το άρθρο 18, παρ. 3ε του κανονισμού λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ σχετικά με την απουσία από τις εξετάσεις. 
(Θα βρείτε τον κανονισμό λειτουργίας στην αντίστοιχη καρτέλα του blog.) 
Καλή επιτυχία !!