1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου, Άρια, Τ.Κ. 21100

Τηλ.: 27520-96180, -184

Fax: 27520-22781

Email: ieknafpl@sch.gr


Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητοί/ές εκπαιδευόμενοι/ες,
Αναρτάται το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου για το εξάμηνο 2017Β.
Σας υπενθυμίζουμε το άρθρο 18, παρ. 3ε του κανονισμού λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ σχετικά με την απουσία από τις εξετάσεις. 
(Θα βρείτε τον κανονισμό λειτουργίας στην αντίστοιχη καρτέλα του blog.) 
Καλή επιτυχία !!