Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.ΙΕΚ

Βάσει της υπ' αριθμ. 4915/291/21-08-2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρατείνεται η περίοδος δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτών Δ..ΙΕΚ μέχρι τη Δευτέρα 04-09-2017.
Η γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου την 1η και 4η Σεπτεμβρίου 2017 θα δέχεται τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 14.30 μέχρι 18.30.