Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δ.ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ                                    ΝΑΥΠΛΙΟ 03/ 02 /2017            Ταχ.Δ/νση : 1Ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ                                                   Αρ. πρωτ :         Δ.Υ
Τ.Κ. 21100
Τηλέφωνο  : 2752096180 - 96184                                                           Τηλ/τυπο   : 2752022781
    E-mail         : ieknafpl@sch.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Δ.ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ Ναυπλίου αφού έλαβε υπόψη:
Ø  Το Άρθρο 24 «Οργανωτική δομή – Αρμοδιότητες» του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ø  Το Άρθρο 27 του Νόμου 4186/ΦΕΚ193/17-09-2013
Ø  Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
καλεί τον
Σύλλογο Διδασκόντων του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου

δηλαδή όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ΙΕΚ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε Τακτική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:00 στο αμφιθέατρο του Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση αποτελεσμάτων επίδοσης των καταρτιζομένων Εξαμήνου Κατάρτισης 2016Β.
2. Θέματα επίδοσης και διαγωγής των καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.
3. Απολογισμός Εξαμήνου Κατάρτισης 2016Β.
4.  Διάφορα λειτουργικά θέματα.                
                                                                                                                                               
                                Ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
                                                                                                                                                     Γεώργιος Α. Κρεμύδας