Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2016Β

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Εξάμηνο 2016Β ανά τμήμα με στοιχεία εκπαιδευτή (ειδικότητα, σειρά κατάταξης στον πίνακα ΙΝΕΔΙΒΙΜ, πιστοποιημένος ή όχι, διάθεση από ΔΔΕ)