Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ 2016β - 2017α

Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων https://mis.inedivim.gr/